Pavel Khizhnyak – Founder of Tradefora

The Financial Commission / Pavel Khizhnyak – Founder of Tradefora