รายงานของคณะกรรมการ

/รายงานของคณะกรรมการ
รายงานของคณะกรรมการ2018-03-13T08:22:07+00:00

Financial Commission Announces Etheralabs as Approved Member of Blockchain Association

พฤศจิกายน 30th, 2018|

November 30,  2018, The Financial Commission today announces Etheralabs as its newest Blockchain Association approved member. The company joins a growing list of digital asset firms that are committed to upholding the highest standards of commercial honor and best business [...]

Financial Commission Participated in 2018 Trading Show New York

ตุลาคม 9th, 2018|

October 9th,  2018, The Financial Commission, a leading independent member-driven external dispute resolution (EDR) organization for international online brokerages that participate in global foreign exchange (forex), derivatives, and CFD markets is pleased to announce its recent successful participation at the [...]

Financial Commission 2017 Annual Report

มีนาคม 6th, 2018|

March 6th , 2018: FinaCom PLC, operator of the Financial Commission (FinancialCommission.org) – an independent Self-Regulatory Organization (SRO) and External Dispute Resolution (EDR) body for foreign exchange (Forex), CFD, and cryptocurrency market participants, including retail consumers, brokerages, and technology providers, today [...]

Financial Commission 2016 Annual Report

กุมภาพันธ์ 15th, 2017|

February 15th, 2017: New York & Hong Kong: FinaCom PLC, operator of the Financial Commission (FinancialCommission.org) – an independent self-regulatory organization and external dispute resolution (EDR) body for the online trading industry including FX and CFD market participants, retail financial consumers, [...]