ก่อนที่คณะกรรมาธิการจะพิจารณาคำร้องของคุณ คุณควรจะต้องติดต่อไปยังโบรกเกอร์ของคุณก่อน และได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการตามการเรียกร้องสิทธิ์ของคุณ ตามกฏของคณะกรรมาธิการแล้ว โบรกเกอร์จะต้องตอบการเรียกร้องสิทธิ์ของคุณใน 14 วัน

ทำอย่างไรในขั้นตอนนี้

ใช่ ฉันเคยติดต่อมาเรื่องการเรียกร้องสิทธิ์นี้กับคณะกรรมาธิการการเงินแล้วไม่ นี่เป็นการเรียกร้องสิทธิ์ใหม่

ข้อมูลผู้ใช้งาน

รายละเอียดการเรียกร้องสิทธิ์


ขยายความการเรียกร้องสิทธิ์ของคุณ แจ้งข้อมูลให้มากที่สุด ซึ่งจะต้องมี รูปแบบสินค้าหรือบริการ วันที่เปิดปัญหา ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ารู้) ทุกบุคคลและนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ (ถ้าพื้นที่ใรส่วนนี้ไม่พอสำหรับข้อมูล คุณสามารถแนบไฟล์เพิ่มเติมมากับคำร้องนี้ได้)

ความคิดเห็นเพิ่มเติม


หากคุณต้องการได้รับเงินชดเชย กรุณาแจ้งยอดเงินและแนบการไกล่เกลี่ย

เอกสารสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิ์
กรุณาแนบภาพถ่ายเอกสารที่จำเป็นในการพิจารณาการเรียกร้องสิทธิ์ของคุณ หากผู้ให้บริการทางการเงินของคุณได้ตอบกลับคำร้องของคุณแล้ว กรุณาแนบคำตอบดังกล่าว

Please do not submit the following information:

• Personal ID documents: passports, driver’s licenses or other forms of personal identification
• Financial documents: bank statements, debit/credit card details
• Login information: usernames or passwords for trading, banking or other accounts

Please note: Financial Commission representatives will never ask you for your personal or financial details in the process of handing client disputes.