สิทธิประโยชน์ของสมาชิกคณะกรรมาธิการ

The Financial Commission / สิทธิประโยชน์ของสมาชิกคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการเงินรวมโบรกเกอร์ที่รู้จักการทำธุรกิจเป็นคุณค่าเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ ในขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการก็ตระเตรียมเทรดเดอร์ที่หลักแหลมและได้รับการศึกษา ซึ่งรู้จักการทำงานของตลาดฟอเรกซ์เป็นอย่างดี ขณะที่รวมเข้าเป็นคณะกรรมาธิการการเงิน บริษัทได้แสดงถึงความยึดมั่นในการคงบรรทัดฐานที่สูงที่สุดในเชิงพาณิชย์ และการดำเนินงานที่ดีที่สุดในภาพธุรกิจของตน โดยไม่คำนึงถึงอำนาจศาลและใบอนุญาติของพวกเขา ขั้นตอนเหช่านี้ควบรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสะอาดโปร่งใสและนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม

ให้ความเชื่อถือแก่ลูกค้าของตน ว่าพวกเขาทำธุรกิจอยู่บนสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางและเป็นธรรม เช่น:

  • ได้รับความคุ้มครองในรูปแบบของกองทุนเงินทดแทนค่าคอมมิชชั่นจำนวน 20,000 ยูโรต่อการเรียกร้อง
  • การสืบสวน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ( ต่างจากระบบหน่วยงานราชการทั่วไปที่แข็งกร้าว )
  • เข้าถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางและเป็นธรรม ในการตัดสินการเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ
  • โอกาสในการศึกษา และรับคำตอบ ไม่ติดอยู่ “ในความมืด”

ในการเป็นสมาชิกคุณจะได้รับเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงทางชื่อเสียงต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็นด้านลบในเว็บบอร์ดของเทรดเดอร์ ซึ่งสร้างพื้นข่าวและกระแสตอบกลับในด้านลบ การตัดสินการเรียกร้องสิทธิ์ผ่านคณะกรรมการอิสระ เช่นคณะกรรมาธิการการเงิน คุณจะลดทอนค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นต้องใช้ในศาล และลดความกดดันและความลำมากที่จะต้องเผชิญในขั้นตอนนี้

JOIN TODAY