ใบรับรองแพลตฟอร์ม

The Financial Commission / ใบรับรองแพลตฟอร์ม

คณะกรรมาธิการการเงินเริ่มมอบประกาศนียบัตรแพลตฟอร์มการซื้อขาย

คณะกรรมาธิการการเงินเริ่มรับใบคำร้องในการมอบประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการซื้อขาย จากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ นำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้

เพื่ออธิบายลักษณะโดยรวมว่าประโยชน์ของประกาศนียบัตรในคณะกรรมาธิการการเงินคืออะไร

สิทธิประโยชน์ใดที่สมาชิกคณะกรรมาธิการการเงิน และลูกค้าของเขาจะได้รับจากสิ่งนี้

เนื่องจากแพลตฟอร์มการซื้อขายและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ปรากฎขึ้นเป็นจำนวนมาก ใบรับรองที่ ได้รับจากคณะกรรมาธิการการเงินจะช่วยบริษัทนำบรรทัดฐานที่สูงขึ้นให้แก่เทรดเดอร์ของตน ในด้านการค้า และบริการการซื้อขายด้วยเครื่องมือทางการเงิน

ใบรับรองเทคโนโลยีจะช่วยเปลี่ยนแปลงสถานะการณ์อย่างไร

เพื่อที่คณะกรรมาธิการการเงินจะสามารถพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม อิสระ และเป็นมืออาชีพ และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องในขั้นต่อมาใจความสัมพันธ์ของการร้องเรียนจากลูกค้า เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจพื้นฐานการดำเนินการของแพลตฟอร์มการซื้อขาย เช่น การกำเนิดค่าและตรรกะของขั้นตอนการทำการซื้อขาย

ถึงแม้ว่าจะสามารถแสดงว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชั่นที่เหมือน ๆ กัน จากมุมมองของความเป็นไปได้ในการซื้อขายเบื้องต้น ดังนั้นจะดำเนินการคำร้องอย่างไร และสร้างค่าอย่างไร นั้นนับเป็นรายละเอียดปลีกย่อย ที่สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างโบรกเกอร์ ที่แม้จะมีรูปแบบเดียวกัน

ทำไมใบรับรองจึงสำคัญสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายในอนาคต

เนื่องจากยังไม่มีบรรทัดฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ที่สามารถใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขาย ใบรับรองดังกล่าว ที่ออกโดยคณะกรรมาธิการการเงินจึงช่วยการันตีชื่อเสียบ้างพาณิชย์ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และนำความน่าเชื่อถือและเทคโนโลยีการซื้อขายที่มีระดับแก่เทรดเดอร์ ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงขั้นตอนทางกฎหมายข้อพิพาทที่ยุติธรรมโดยคณะกรรมาธิการ

ในขั้นตอนการรับรองจะพิจารณาอะไรบ้าง

ในขั้นตอนการออกใบรับรอง บริษัทเทคโนโลยี จะเป็นต้องแสดงข้อมูลที่ชัดเจน และคำตอบสำหรับคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

การพิจารณาออกใบรับรองมีขั้นตอนใดบ้างและเริ่มจากอะไร

ข้อมูลที่จำเป็นต้องแสดงต่อคณะกรรมาธิการ รวมถึงระเบียบการและคำตอบสำหรับคำถาม ดังหัวข้อต่อไปนี้

  • ความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม
  • ปริมาตรของแพลตฟอร์ม
  • เครื่องมือทางการเงินและประเภทของคำร้อง
  • นโยบายการสร้างค่าและการดำเนินงาน

เพื่แอรับใบรับรอง คำร้องสามารถส่งไปได้ที่ที่อยู่ [email protected]