หลักการในการรับรอง

The Financial Commission / ใบรับรองแพลตฟอร์ม / หลักการในการรับรอง

คณะกรรมาธิการการเงินได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการรับรองแพลตฟอร์มเพื่อสร้างความมั่นใจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิก ใบรับร้องที่ออกโดยคณะกรรมาธิการการเงิน จะนำความมั่นใจอย่างน้อยที่สุดในขั้นพื้นฐานที่จะแจ้งต่อไป

ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการซื้อขายจะต้องแสดงข้อมูลทั้งหมดตามที่ได้อธิบายในที่นี้กับกรรมการออกใบรับรอง เอกสารที่จำเป็นบางอย่างอาจไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีตัวอย่างเช่น หากระบบตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีลิขสิทธิ์และผู้ให้บริการเทคโนโลยีไม่สามารถควบคุมโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ได้ นอกจากนี้ผู้ยื่นคำร้องจะต้องแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติม และแสดงความต้องการทางเทคโนโลยีขั้นต่ำที่จำเป็นต่อโครงสร้างลิขสิทธิ์

เพื่อเพิ่มเติมในส่วนของคำถาม คณะกรรมาธิการการเงินจะต้องทำการวิเคราะห์ระเบียบการตามที่ได้กำหนดไว้ของผู้ให้บริการเทคโนโลยี เพื่อยืนยันความปลอดภัย และความมั่นคงที่เพียงพอ และขั้นตอนการซื้อขายทั้งหมด และคณะกรรมาธิการการเงินยังต้องยืนยันว่าผู้ให้บริการเทคโนโลยีรักษาระเบียบการตามที่ได้แจ้งไว้

คำแนะนำสำหรับการการขอใบรับร้อง – แบบฟอร์ม (ผู้ยื่นคำร้องจำเป็นต้องกรอก) :

1. ความปลอดภัยของระบบ

 • ขั้นตอนการรับรอง
 • หน้าจอไฟร์วอลล์ อัลกอริทึมข้อมูลตัวเลขและการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย
 • ขั้นตอนการยืนยันตน
 • การทดสอบเป็นระยะ ๆ
 • ระเบียบการบริหารจัดการระบบ

2.ผลผลิตของระบบ

 • โครงสร้างของเซิร์ฟเวอร์และระบบสำรองข้อมูล
 • ระเบียบการควบคุมปริมาณของข้อมูล
 • การทดสอบความตึงเครียด
 • ระเบียบการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น

3.เครื่องมือและประเภทของคำร้อง

 • เครื่องมือ ทั้งหมด ที่มีบนแพลตฟอร์ม
 • แจ้งประเภทของไบนารีออปชัน ออปชันพื้นฐาน ทั้งหมดที่เข้าถึงได้ได้แพลตฟอร์ม

4.การสร้างค่าและนโยบายการดำเนินการออปชัน

 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้ให้บริการเสนอราคา
 • โบรกเกอร์สามารถสร้างข้อจำกัดในการซื้อขายได้หรือไม่ หากได้ กรุณาอธิบาย
 • รองรับระบบบันทึกการจำกัดที่เหมาะสมหรือไม่
 • โบรกเกอร์สามารถควบคุมราคาอุปทานได้หรือไม่ หากได้ กรุณาอธิบาย ใครที่สามารถทำได้และในกรณีใด
 • ระบบมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยมือหรือการกรอกราคาหรือไหม
 • มีระบบป้องกัน “การพิมพ์ผิดพลาด” หรือ “กระดุมราคา” หรือไม่
 • โบรกเกอร์สสามารถแสดงและดำเนินการตามคำร้องจากลูกค้าได้หรือไม่
 • ระบบรอวรับการบันทึกการดำเนินการคำร้องด้วยมือหรือไม่

สำหรับตัวเลือกไบนารี

 • กรุณาแสดงขั้นตอนการคำนวณราคาออปชัน และขั้นตอนการคำนวณผลกำไร
 • คุณเปลี่ยนขนาดของผลกำไรในขั้นตอนที่ออปชันยังดำเนินการอยู่หรือไม่
 • คุณเปลี่ยนขนาดของผลกำไรตามความผกผันของตลาดหรือไม่
 • คุณมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อการซื้อขายในแนวทางใด ๆ จากความไม่เท่าเทียมของการกระจายความเสี่ยงในขณะที่ออปชันหมดอายุหรือไม่
 • ระบบรองรับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงผลกำไรหรือไม่

5.งบประมาณและการเก็บรักษาข้อมูล

 • ระบบจะต้องเก็บประวัติข้อมูลเป็นเวลา 45 วัน
 • ระบบจะต้องมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกการซื้อขายและการเปิดออเดอร์จากฝั่งลูกค้า และบริษัท ดำเนินการโดยลูกค้า
 • ระเบียบการ Breakdown ภายใต้การควบคุมของพนักงาน ที่รับผิดชอบการทำงานของบล็อกระบบ และความจำเป็นพื้นฐาน

6.ความต่อเนื่องของธุรกิจ / แผนการฟื้นฟูฉุกเฉิน

คณะกรรมาธิการการเงินเล็งเห็นว่าคำถามด้านการฟื้นฟูฉุกเฉินและความมั่นใจในความต่อเนื่องของธุรกิจนั้นมีความสำคัญยิ่ง ดังนั้นผู้ให้บริการเทคโนโลยีการซื้อขายจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่กระตือรือร้น เพื่อสร้างแผนการฟื้นฟูฉุกเฉินที่เพียงพอ

แผนการฟื้นฟูฉุกเฉินจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้

 • อุปกรณ์สำรองข้อมูล
 • การกระทำการฟื้นฟูให้เป็นจริง / แผนสร้างความมั่นใจในการดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • การหยุดชะงักในการให้บริการเซิร์ฟเวอร์จากบุคคลที่สาม
 • การทดสอบประจำปี
 • การติดต่อกับคณะกรรมาธิการการเงิน
 • ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุการฉุกเฉิน

กรุณาส่งแบบฟอร์มที่ได้รับการกรอกข้อมูลแล้ว พร้อมคำตอบสำหรับคำถามและข้อมูลที่ได้ถามไปมาที่คณะกรรมาธิการการเงินโดยตรง ในรูปไฟล์ Microsoft Word หรือไม่ก็ PDF ทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected]