7 Temmuz 2013 Tarihli Müşteri Şikâyeti

The Financial Commission / _en_export / 7 Temmuz 2013 Tarihli Müşteri Şikâyeti

ŞİKÂYETİN DETAYLARI

İddiaya ilişkin olarak, 31 Aralık 2013 tarihinde uyuşmazlığın taraflarınca sağlanan deliller doğrultusunda yapılan incelemede, UÇK Temmuz 2013 tarihinde şikâyetçinin broker şirketi ile bazı trading sorunları yaşadığını tespit etti. Müşterinin broker tarafından sağlanan PAMM hesabına sahip olduğu ve ayda yaklaşık 2000 işlem gerçekleştirdiği bilinirken, müşteri tarafından yapılan hesaba göre iddianın konusu yaklaşık $200.000 değerine tekabül ediyor. Bunun yanı sıra müşteri, bekleyen emirlerin uygulanması sırasında düzenli gecikmeler olduğunu iddia ediyor.  Bu emirlerin tick geçmişindeki en kötü kotadan gerçekleştirilmesi bir yana, piyasalar emirde belirtilen değere ulaştıktan 6 saniye sonra gerçekleştirildiği de ileri sürülüyor. Müşteri bunlara ek olarak ise, söz konusu emirlerin, uygulanmalarından saatler önce gönderilmiş bekleyen emirler olduğunu ve bu durumun piyasa şartları ve emir hacmi ne olursa olsun değişmediğini ileri sürüyor.  Kaymanın (slippage) ancak emir fiyatına kıyasla tick geçmişinde 10 pip’den (0.00001) daha kötü bir kota olmadığı zamanlarda  uygulanmadığı da müşteri tarafından ileri sürülen iddialar arasında yer alıyor.  (Standard hesaplar için minimal kayma). 

UÇK’NIN KARARI

Finansal Komisyon’un Şikayete Cevabı
Başvuran Broker – Şirket
MÜŞTERİ BROKER
Finansal Komisyona Şikayet # XX
Şikayetin tarihi Şikayetin bildirim tarihi
30.07.2013 30.12.2013
Şikayetin esası:

Aşağıdaki hesaba ilişkin olarak MÜŞTERİ şikâyetini Finansal Komisyona bildirdi:

Trading hesap numarası XXXXX.

Yatırım hesabında 2013 yılı 1 Temmuz’undan 30 Temmuz’una kadar yapılan aktif trading sırasında (gerçekleşen trade 2000 civarında), BROKERın müşterinin bekleyen Kapama (Stop) emirlerini sistematik olarak birkaç saniye gecikmeyle ve birkaç pip kayma ile uyguladığı iddia ediliyor. Müşteri tarafından yapılan hesaplamaya göre ise bu durum müşterinin hesabında $200,000 değerine tekabül eden bir kar kaybına yol açıyor.

Müşteri uygulama fiyatları tekrar hesaplanarak ve ortaya çıkan fark eklenerek, kar kaybının tazmin edilmesini talep ediyor.

Şikâyete Cevap

BROKER ve MÜŞTERİ tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda şikayete ilişkin verilen karar şöyle;

Öncelikli olarak belirtmek gerekir ki, Buy Stop ve Sell Stop emirleri doğaları gereği müşterinin emrini tam olarak belirtilen fiyattan uygulamayı garanti etmezler. Bu tür emirler piyasa şartlarına bağlı olarak, ya tam belirtilen fiyattan ya da daha kötü bir fiyattan uygulanabilirler. Bekleyen Buy Stop emri, brokerın fiyat yayın akışındaki en düşük kotanın müşteri tarafından belirtilen değere ulaşmasıyla beraber aktif hale gelir.  Aktivasyonu takiben ise brokerın fiyat yayın akışındaki ilk mevcut kotadan söz konusu bekleyen emir uygulanır. Yüksek volatilitenin olduğu piyasalarda bekleyen emrin uygulama fiyatı müşteri tarafından belirtilen fiyata göre birkaç pip değişebilir.

Bekleyen emrin bu şekilde uygulanması, müşterinin şikayetine karşılık BROKERdan aldığı resmi cevapla çelişmemektedir. BROKERın trading politikasına göre, “bütün bekleyen emirler ve << IF-Done>> emirleri Şirket tarafından belirtilen fiyata ya da emrin uygulanma zamanındaki mevcut fiyata göre uygulanırken, emirde belirtilen fiyat uygulama fiyatına göre farklılık gösterebilir” (Trading Politikası, para. XX.XX)

Söz konusu müşteri şikayeti, epey büyük bir miktardaki tradein nispeten uzun sayılabilecek bir zaman zarfında yapıldığına değiniyor. Brokerın bekleyen emirleri gecikme ve kayma ile uygulamasına ilişkin olan nedenin her zaman market koşullarından kaynaklanmadığı varsayılabilir. Ancak müşterinin tradeing kaydına bakıldığında, birçok emrin yüksek piyasa aktivitesi olduğu zamanlarda (Avrupa ya da Amerika trading oturumları zirvedeyken) verildiği ve genellikle, önemli ekonomik haberlerin yayımlanmasında kısa bir süre önce ya da bu haberlerin yayımı sırasında veya yayımdan hemen sonra gerçekleştiği görülmektedir. Bu tür durumlara genellikle yüksek piyasa volatilitesi eşlik eder.  Dolayısıyla, bu tür durumların spreadlerde yükselişe ve kaymaya yol açması kaçınılmazdır.

Kanaatimizce, bekleyen emirlerin düşük kalitede uygulanmış olmasının brokerın kötü niyetinden kaynaklandığını tartışmak doğru değildir – çünkü Trading Politikasının hiçbir maddesi ihlal edilmemiştir.

Özetle, müşterinin bakış açısına göre brokerın müşteriye sağladığı koşullar sağlanan en iyi koşullar olmasa bile, söz konusu koşulların müşterinin trading yapması için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Uyuşmazlık Çözüm Komitesi brokerın fiillerinde bir ihlal görmemekte ve müşterinin şikayetinin mesnetsiz olduğu görüşünü savunmaktadır.

Bu şikayet Uyuşmazlık Çözüm Komitesi (UÇK) üyeleri tarafından incelenip, Komite başkanı Anatoly Bulanov tarafından işleme konulmuştur.

Lehine karar verilen taraf Tazminat
BROKER Yok
Bu şikayetin incelenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda, sorunuzu lütfen [email protected] adresine gönderin.
Onay
Uyuşmazlık Çözüm Komitesinin bütün bilgileri dikkate aldığını kabul ediyor  ve kararın adil bir şekilde, tarafsızca ve herhangi bir müdahale olmadan verildiğini onaylıyorum. Belgelerde sağlanan bilginin doğru olduğundan emin olduğumu beyan ediyorum.
İmza Makam Tarih
  Uyuşmazlık Çözüm Komitesi Başkanı 30.01.2014
Share This Story, Choose Your Platform!