30 Aralık 2013 Tarihli Müşteri Şikâyeti

The Financial Commission / Dava Örnekleri / 30 Aralık 2013 Tarihli Müşteri Şikâyeti

ŞİKÂYETİN DETAYLARI

İddiaya ilişkin olarak, müşteri tarafından 30 Aralık 2013 tarihinde sağlanan materyallerin incelenmesi sırasında,  UÇK müşterinin yaklaşık dört aylık süreç sırasında (Ağustos’un sonlarından Aralığın sonuna kadar) tradelerini MT4 platformları için özel tasarlanmış trading danışmanı (EA-Uzman Danışman) aracılığıyla yaptığını ve trading hesabında kâr ettiğini tespit etmiştir. 5 Kasım 2013 tarihinde müşteri kârının bir kısmını çekerek ($400), trade yapmaya devam etmiştir. Belirli bir süre geçtikten sonra broker, müşteri tarafından trading kurallarının ihlal edildiğini tespit ederek, 24 Aralık 2013 tarihinde müşterinin bu tarihte elinde olan birikmiş kârının hepsini iptal etme kararı almıştır. Bu duruma gerekçe olarak ise, 5 Kasım 2013’den 4 Aralık 2013’e kadar olan dönem içerisinde müşteri tarafından kullanılan Uzman Danışman’ın finansal araçları gerçek piyasa fiyatlarının gerisinde kalmış cari fiyatlarla kullandığı gösterilirken, bu durumun müşteriye eski ya da var olmayan fiyatlarla işlem yapma fırsatı verdiğinin üstünde durulmuştur. Bu verilere dayanarak broker müşterisine canlı hesabını kapatma şartı getirmiş ve müşterinin kârda olan trade sonuçlarının birçoğunu iptal etmiştir. Fiillerinde herhangi bir trade kuralı ihlali olmadığını düşünen müşteri, hatalı bir şekilde iptal edilen 586.16USD kârının tazmin edilmesini talep etmiştir.

UÇK’NIN KARARI

Finansal Komisyon’un Şikayete Cevabı
Başvuran Broker – Şirket
MÜŞTERİ BROKER
Finansal Komisyona Şikayet # XX
Şikayetin tarihi Şikayetin bildirim tarihi
13.12.2013 30.12.20143
Şikayetin esası:

MÜŞTERİ aşağıdaki hesaba ilişkin olarak şikâyetini Finansal Komisyona bildirdi:

Trading hesap numarası XXXXX.

Müşteri brokeraj şirketinin 5 Kasım 2013 tarihinden 4 Aralık 2013 tarihine kadar olan dönem içindeki trading sonuçlarının iptal edilerek, trading hesabından $586.18 kârın çekilmesi kararını doğru bulmuyor. Bu nedenle hesap bakiyesinin bir önceki seviyesine getirilmesini talep ediyor.

Şikâyete Cevap

BROKER ve MÜŞTERİ tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda şikâyete ilişkin verilen karar şöyle;

Uyuşmazlığın taraflarınca sağlanan bilgilerin incelenmesinin ardından Uyuşmazlık Çözüm Komitesi müşterinin brokerın cari fiyat sistemlerindeki kırılgan noktaları kullanan bir Uzman Danışman (EA)ile çalıştığı kanaatine varmıştır. Bu tür fiiller iş ortakları arasındaki dürüst ve karşılıklı fayda sağlanan ilişkiler yönünden kabul edilemez. BROKER’ın trading politikasına göre bu tür durumlarda brokerın müşterinin emirlerini iptal etmek ve doğru bir şekilde uygulanmayan tradelerin sonuçlarını geçersiz kılmak şeklinde her türlü hakkı vardır.

İşaret edilmeye değer bir diğer nokta ise, bu tür yöntemleri kullanırken müşterinin trading hesabından dürüstçe olmadan kazanılmış $400 kârı çekebilmiş olmasıdır.

Yukarıda belirtilen bilgilere dayanarak, Uyuşmazlık Çözüm Komitesi brokerın fiillerinde bir ihlal görmemekte ve fiillerinin yasal olduğuna inanmaktadır.

Bu şikâyet Uyuşmazlık Çözüm Komitesi üyeleri tarafından incelenip, Komite başkanı Anatoly Bulanov tarafından işleme konulmuştur.

Lehine karar verilen taraf Tazminat
BROKER Yok
Bu şikâyetin incelenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda, sorunuzu lütfen [email protected] adresine gönderin.
Onay
Uyuşmazlık Çözüm Komitesinin bütün bilgileri dikkate aldığını kabul ediyor  ve kararın adil bir şekilde, tarafsızca ve herhangi bir müdahale olmadan verildiğini onaylıyorum. Belgelerde sağlanan bilginin doğru olduğundan emin olduğumu beyan ediyorum.
İmza Makam Tarih
  Uyuşmazlık Çözüm Komitesi Başkanı 20.01.2014
Share This Story, Choose Your Platform!