Uyuşmazlık Çözüm Süreci

The Financial Commission / Bir Uyuşmazlığın Çözümü / Uyuşmazlık Çözüm Süreci

1. The Financial Commission’a Şikayet Başvurusu

Sorunun meydana gelmesinden itibaren 45 gün içerisinde, müşteri, The Financial Commission’a şikayet başvurusunda bulunabilir. Ancak müşteri, sorununu öncelikle Üye ile çözmeye çalışmalıdır.

  • Üyenin müşteri şikayetinin tarafına ulaştığını bildirmek için 5, Dahili Uyuşmazlık Çözümü prosedürü vasıtasıyla şikayete cevap vermek için ise 14 günü bulunmaktadır.
  • Müşteri, The Financial Commission’a ancak ilgili Üye’nin söz konusu şikayete ilişkin kararından hoşnut kalmadığı ya da kararın 14 gün içerisinde verilmediği durumlarda başvurabilir.

2. İnceleme Süreci

The Financial Commission şikayetin dayanağını 5 gün içerisinde araştıracak ve geçerliliğini doğrulayacaktır.

  • Uyuşmazlık Çözüm Komitesi Başkanı, tüm gerekli bilgileri elde etmek için müşteri ve Üye ile 5 iş günü içerisinde iletişime geçecek ve uyuşmazlığın soruşturma sürecinde anlaşma ile çözümlenmesinin mümkün olup olmadığını değerlendirecektir.
  • Eğer soruşturma sürecinde anlaşma ile uyuşmazlığın çözümlenmesi fırsatı doğmazsa, uyuşmazlık, Karar Süreci’ne ve Uyuşmazlık Çözüm Komitesi’ne gidecektir.

3. Karar Süreci

Karar sürecinde toplanmış olan doküman ve bilgiler doğrultusunda, Uyuşmazlık Çözüm Komitesi şikayet ile ilgili kararını verecektir.

  • Ek bilgi gerekmesi durumunda, Uyuşmazlık Çözüm Komitesi, müşteri ya da Üye’den bu doğrultuda bir talepte bulunabilir. Karşı tarafın 7 gün içerisinde cevap vermesi gerekir.

4. Kararlar ve Hükümler

Uyuşmazlık Çözüm Komitesi kararları sadece Brokerları bağlar. Uyuşmazlık Çözüm Komitesi kararları, ancak müşteri kabul ederse kendilerini bağlar.

  • Eğer şikayet sahibi, Uyuşmazlık Çözüm Komitesi’nin kararı ile aynı görüşte ise 14 gün içerisinde bu durumu kabul etmelidir. Eğer 14 gün içerisinde Uyuşmazlık Çözüm Komitesi’nin kararına cevap verilmezse, şikayet iptal edildi olarak nitelendirilecektir.
  • Üye, mutabık kalınan hükmü kararın verildiği tarihten itibaren 28 gün içinde yerine getirmek zorundadır.
  • Eğer karar Üye lehine ise, kararın verildiği tarihten itibaren 7 gün içinde müşteri, üye için ibraname düzenleyecek ve söz konusu problem ortadan kalkmış olarak nitelendirilecektir.