Valery Dolgov – 首席执行官 Indigosoft

The Financial Commission / Valery Dolgov – 首席执行官 Indigosoft