12 Kasım 2013 Tarihli Müşteri Şikâyeti

The Financial Commission / Dava Örnekleri / 12 Kasım 2013 Tarihli Müşteri Şikâyeti

ŞİKAYETİN DETAYLARI

Şikayetçi 14 Şubat 2013 tarihinde #XXXXX numaralı trading hesabını açmasının ardından çeşitli ödeme metodları kullanarak birkaç fon işlemi gerçekleştiriyor. Trading hesabına yatırılan fonların toplamının  $32143.25’e ulaşmasının ardından ise, 5 Eylül 2013 tarihinde $170 miktarındaki fon deneme amacıyla müşteri tarafından hesabından çekiliyor. 8 Kasım 2013 tarihinde ise şikayetçi $3000 değerindeki ilk fon çekme istemini gerçekleştiriyor.  İkinci $3000 değerindeki fon çekme istemini ise 11 Kasım 2013 tarihinde gönderiyor.  Bu işlemlerin takiben çekme istemlerinin hepsinin brokerin idari birimine ve müşterinin bireysel temsilcisine ulaştığı müşteri tarafından teyit ediliyor.

Uyuşmazlığı ortaya çıkaran durum 12 Kasım 2013 tarihinde brokerın müşterinin trading hesabını bloke ederek, pozisyonlarını toplamda $25980 zararla kapatması ile ortaya çıkıyor. Broker bu davranışına gerekçe olarak müşterinin 8 Temmuz 2013 tarihli fon işlemlerine karşı chargeback (ters ibraz) başlatmış olmasını gösteriyor. Bunun yanı sıra, broker 8 Temmuz 2013 tarihli #ZZZZZ fon işlemine ilişkin olan $3000 değerindeki chargeback işlemi ile ilgili olarak ödemeden sorumlu tarafın kendisini bilgilendirdiğini iddia ediyor. Tüm bunlara ek olarak ise, chargeback işlemi ARN’nin sağlandığı ve chargeback işleminin 8 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştiği biliniyor.

Müşteri $3000 değerindeki elektronik havaleyi 22 Kasım 2013 tarihinde brokerdan alıyor.  Bu tarihten sonraki üç aylık zaman dilimi içinde ise müşteri broker ile iletişime geçerek anlaşmaya varmaya ve sorunu çözmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra müşteri, chargeback işlemi başlatmadığı konusundaki ısrarını korurken, bu durumu teyit etme amacıyla kendi banka bildirimi ile bir soruşturma sağlıyor. Son olarak ise 25 Şubat 2013 tarihinde trading hesabında kalan $15780.15 değerindeki fonu çekiyor.

UÇK’NIN KARARI

Finansal Komisyon’un Şikayete Cevabı
Başvuran Broker – Şirket
MÜŞTERİ BROKER
Finansal Komisyona Şikayet # XX
Şikayetin tarihi Şikayetin bildirim tarihi
12.11.2013 14.03.2014
Şikayetin esası:

Aşağıdaki veriler doğrultusunda MÜŞTERİ şikayetini Finansal Komisyona bildirdi:

Trading hesabının numarası XXXXX. Şubat 2013 tarihinden başlayarak müşterinin hesabında aktif bir şekilde trading işlemleri gerçekleştirdiği biliniyor. Müşteri bu işlemleri gerçekleştirirken ise çeşitli bankaların kartlarını da içeren birkaç fon metodu kullanıyor. Müşteri tarafından yatırılan fonların toplam değerinin $32143.25’e ulaşmasının ardından, 12 Kasım 2013 tarihinde broker müşterinin trading hesabını bloke ederek, müşterinin pozisyonlarını toplamda $25980 zararla kapatıyor. Müşteri tarafından başlatılan chargeback işlemi ise broker tarafından müşterinin trading hesabını bloke etme nedeni olarak gösteriliyor.

Müşteri ise broker tarafından ileri sürülen iddiaların mesnetsiz olduğunu ve kendisi tarafından hiçbir chargeback işlemi başlatılmadığını ileri sürüyor. Müşteri bu iddiaları doğrultusunda brokerın trading hesabını sebepsiz bir şekilde bloke ettiğini ve bu nedenle kendisine maddi ve manevi ciddi bir zarar verdiği kanısında olduğunu dile getiriyor. Bu veriler doğrultusunda ise brokerdan yatırdığı fonların geri kalanının  ($13193.10) iadesi şeklinde zararının tazmin edilmesini talep ediyor.

Şikayete Cevap

Şikayete ilişkin karar BROKER ve MÜŞTERİ tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda verildi.

Öncelikli olarak belirtmek gerekir ki, Finansal Komisyonun kuralları doğrultusunda “Müşteri uyuşmazlığa sebep olan olayın gerçekleşmesini takiben 45 gün içinde Finansal Komisyona şikayetini bildirebilir.” Bu tür sınırlamaların olması rastlantısal değildir çünkü kanımızca, tarafların uzun süren hareketsizliği sadece ortaya çıkan durumu zorlaştırır ve uyuşmazlığın adil bir şekilde çözümlenmesini güçleştirir.

Bunun yanı sıra, uyuşmazlığın iki tarafının da iş ortaklığı sözleşmesine dair kuralları ve yasal düzenlemeleri ihlal etmediklerine dair yeterli somut delili vardır. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıda belirtilen unsurlara işaret diyoruz:

a) müşteri chargeback işlemi başlatma gibi bir gayesi olmadığına ve bu nedenle borkerın maddi bir zararı olmasına sebep olmadığına ilişkin yeterli yazılı delili sağlamıştır;

b) diğer yandan, brokeraj şirketinin de kurallar (Müşteri Sözleşmesinin XX ve ZZ paragrafı) dâhilinde hareket ettiği ve chargeback işlemi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek amacıyla müşterinin trading hesabını yasal bir şekilde bloke ettiği kanaatindeyiz.

Uyuşmazlığın taraflarınca sağlanan bilginin teyit edilmesinin ardından, UÇK’nin üyeleri oybirliği ile söz konusu iddianın Finansal Komisyon’un 11(e) sayılı kuralı gereğince, Finansal Komisyon tarafından yapılan bir incelemeye tabi tutulamayacağı kanaatine varmışlardır.

UÇK bu duruma ilişkin sorumluluğun BROKER’ın finansal sözleşme imzaladığı taraf (YÜKLENİCİ) üzerinde olduğu ve güvenlik politikası gereği herhangi bir sebeple başlatılan chargeback işleminin BROKER’ın kontrolü dışında olduğu görüşünü taşımaktadır.

Belirtilen nedenler doğrultusunda, yasal anlamda, söz konusu iddia uyuşmazlığın herhangi bir tarafı lehine çözümlenemez. Ancak UÇK üyelerinin genel görüşü, BROKER’ın iyi niyet kuralları gereği MÜŞTERİ’nin maddi zararına ilişkin talebin bir kısmını karşılayabileceği yönündedir. Müşterinin maddi zararının tamamını tazmin etmek ise söz konusu olamaz; çünkü söz konusu olay gerçekleştiği sırada müşterinin hesabı zarardadır. Tüm bunların yanı sıra, olayın zaman aşımı süresi nedeniyle müşterinin pozisyonlarına ilişkin herhangi bir tazmin istemini değerlendirmeye alamayız.

Bu şikayet Uyuşmazlık Çözüm Komitesi (UÇK) üyeleri tarafından incelenip, Komite başkanı Anatoly Bulanov tarafından işleme konulmuştur.

Lehine kara verilen taraf Tazminat
MÜŞTERİ BROKER’IN TAKDİRİNDE
Bu şikayetin incelenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda, sorunuzu lütfen [email protected] adresine gönderin.
Onay
Uyuşmazlık Çözüm Komitesinin bütün bilgileri dikkate aldığını kabul ediyor  ve kararın adil bir şekilde, tarafsızca ve herhangi bir müdahale olmadan verildiğini onaylıyorum. Belgelerde sağlanan bilginin doğru olduğundan emin olduğumu beyan ediyorum.
İmza Makam Tarih
  Uyuşmazlık Çözüm Komitesi Başkanı 31.03.2014
Share This Story, Choose Your Platform!