สถิติความละเอียด

The Financial Commission / About Us / สถิติความละเอียด
ปี ร้องเรียน รางวัล การแก้ไข
กับสมาชิก กับสมาชิกนอก ทั้งหมด ลูกค้า โบรกเกอร์ ไม่สามารถแก้ไขหรือการถอดถอน อัตราส่วน % เวลาเฉลี่ย (วัน)
2013 7 12 19 3 8 8 57.89 14
2014 37 21 58 13 22 14 60.34 13
2015 64 29 93 26 47 20 78.49 12
2016 128 37 165 39 61 65 60.61 7.12
2017 629 135 764 153 319 157 75 6.59
Total 865 234 1099 234 457 264 70 10,54