Üye olmayan şirketlere ilişkin olarak müşteriler tarafından yapılan şikayetler ve çeşitli raporları takiben oluşturulan ve ticaret yapılmasını önermediğimiz şirketlerin yer aldığı Uyarı Listesi kamuyu bilgilendirme amacı taşımaktadır.

REPORT A POSSIBLE FRAUD